Spring naar de inhoud

Aanpak bij ruwbouw

Onze aanpak in ruwbouw kenmerkt zich door een gefaseerde werkwijze. Kennis en vakmanschap staan centraal. Onze uitgebreide expertise wordt ingezet om projecten meticuleus voor te bereiden en nauwgezet uit te voeren. In functie van de vraag van de klant kunnen verschillende bouwmethodes worden toegepast.

1

Voorafgaand plaatsbezoek en bepaling werfinrichting

Het plaatsbezoek en de bepaling van de werfinrichting gebeurt dikwijls nog voor de aanvang van de samenwerking en dit om de prijszetting accuraat te bepalen en verrassingen uit te sluiten. Bij dergelijk onderzoek is het belangrijk om inzicht te krijgen in de locatie van de aansluitputten en nutsleidingen, de eventuele terreinniveaus, de inname van de openbare weg, de posities van kraan en containers, eventuele aanwezigheid van hoogspanningsleidingen, etc.

2

Contract en grondwerken

Na het afsluiten van het contract met de bijhorende planning kunnen de grond- en rioleringswerken worden aangevat, gevolgd door het gieten van de vloerplaat.

3

Uitvoeren dragend metselwerk

Het dragend metselwerk wordt met klassieke snelbouwblokken uitgevoerd. Dit kan zowel op traditionele wijze ter plaatse gemetseld worden of via plaatsing van geprefabriceerde muurelementen. Het prefab-productiesysteem heeft de mogelijkheid om betonbalken, muurblokken, een isolerende kimlaag, een traditionele waterkering of haakse delen in de wand te verwerken.

4

Plaatsing draagvloeren

Bij het plaatsen van de draagvloeren kan geopteerd worden voor predallen of gewelven en dit naargelang de ingenieursstudie.

5

Montage stellingen

Bij BFB Construct hechten we veel belang aan veiligheid op het werk. De plaatsing van de stellingen gebeurt conform de regelgeving zodat het welzijn van de werknemers wordt gerespecteerd.

6

Realisatie gevelafwerking, daken en buitenschrijnwerk

De gevelafwerking varieert van project tot project: gevelsteen, crepi, gevelbekleding die uit verschillende materialen bestaat, zoals hout, trespa, rockpanel, aluminium, etc. Onze vakmensen zijn hierin bijzonder bekwaam. Het buitenschrijnwerk (ramen, buitendeuren, garagepoorten) kan uitgerust worden in verschillende materialen naargelang de keuze van de architect.

Bij de daken kan geopteerd worden voor twee type daken. Het gaat enerzijds om platte daken in EPDM of Bitumen en anderzijds om zadeldaken in traditioneel timmerwerk ter plaatse uitgevoerd of prefab-scharnierdaken. De platte daken kunnen afgewerkt worden met een groendak of ballast onder de vorm van rolgrind. Op het hellende dak zijn verschillende toepassingen mogelijk en dit volgens de keuze van de architect.

De thermische isolatie van onze bouwprojecten voldoet aan de voorschriften van de EPB-verslaggever. Er wordt zeer veel aandacht besteed aan het correct uitvoeren van de bouwknopen, die oorzaak kunnen zijn van koudebruggen en op hun beurt kunnen leiden tot condensatie en vocht waardoor finaal schimmel ontstaat.

Ontdek ook…

Bouwen met vertrouwen

Meer over onze persoonlijke aanpak

Afwerking

Ontdek alle afwerkingsfases

Magazijn

Ontdek de troeven van ons magazijn

Toonzaal

Ontdek alles over onze toonzaal

Wil je ook bouwen met vertrouwen?